wsparcie_image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Utworzenie kompleksu rekreacyjno-kulturalnego przy Parafii pw Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy celem aktywizacji lokalnej społeczności” mająca na celu wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w obszarze LGD ,,Siedlisko” poprzez poprawę stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt polega na remoncie budynku sali parafialnej (świetlicy), budowie altanki/wiaty rekreacyjnej – miejsca do grillowania, wyposażonego w stoły, ławki i grilla wraz z utwardzeniem części terenu tj: dojścia i alejki. Powstanie jeden nowy i jeden przebudowany obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wartość uzyskanego dofinansowania 79 999,00 zł

Data publikacji: 7.11. 2018 r.