15
CZE
2019

Katecheza

Dlaczego Eucharystia nazywana jest pokarmem na życie wieczne? Do życia człowieka potrzebne jest spożywanie pokarmu. Bóg nas stworzył niewiele mniejszymi od aniołów, obdarzył władzą nad dziełem „swoich rąk” i cały świat złożył „pod nasze stopy” (por. Ps 8), możemy więc panować nad...