15
MAJ
2021

Katecheza

Katecheza 16 maja 2021. Czwarte Przykazanie – szacunek do ludzi starszych. Właściwa realizacja czwartego przykazania ułatwia rozwiązanie jednego z trudnych problemów społecznych. Chodzi o współżycie starszego pokolenia z młodszym. Różnice w myśleniu i podejściu do niektórych...