18
STY
2020

Katecheza

Katecheza 19 stycznia. Dlaczego przed przyjęciem Komunii Świętej powtarzamy słowa ewangelicznego setnika? Pamiętamy wszyscy ewangeliczną scenę, gdy rzymski setnik prosi Jezusa o uzdrowienie swego sługi; a czując się niegodnym goszczenia Mistrza w swym domu, prosi G...