26
WRZ
2020

Katechza

Katecheza 27 września 2020. Czy Dziesięć Przykazań to przypadkowe zestawienie? Podczas poprzedniej katechezy rozważaliśmy o tym, że człowiek potrzebuje drogowskazów moralnych w codziennym życiu. Doszliśmy do wniosku, że Bóg dał nam szczególny, ponadczasowy dar – Dziesię...