17
SIE
2019

Katecheza

Wprowadzenie do liturgii i akt pokuty Wprowadzenie do liturgii dnia, nowy mszał rzymski przewiduje „po pozdrowieniu ludu”. Wtedy kapłan może w bardzo krótkich słowach wprowadzić wiernych w charakter liturgiczny danego dnia. Wprowadzenie powinno ograniczać się do...