01
PAź
2022

Katecheza

Katecheza 3 października 2022. Czym jest wola Boża? Trzecia prośba modlitwy „Ojcze nasz” brzmi: bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Pojawia się w niej temat woli Bożej. Bardzo często można usłyszeć z ust ludzi słowa: Taka była wola Boża. Tak Pan Bóg chciał. Czym zatem...
24
WRZ
2022

Katecheza

Katecheza 25 września 2022. Jak należy rozumieć prośbę „przyjdź Królestwo Twoje”? Kolejna prośba jaka zanosimy w Modlitwie Pańskiej to słowa „przyjdź Królestwo Twoje”. Prosimy, aby Królestwo Boże, które pojawiło się na świecie w momencie przyjścia Jezusa Chrystusa, przyszło do...