09
STY
2021

Katecheza

Katecheza 10 stycznia 2021. Jaka jest treść Drugiego przykazania Bożego? „Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno”. Najczęściej spotykana interpretacja tego przykazania, to zakaz lekceważącego wypowiadania imienia Bożego. Ma to miejsce albo z przyzwyczajenia, albo w...