04
LIP
2020

Katecheza

Jakie znaczenie ma procesja liturgiczna? Wyrażenie „procesja” pochodzi od łacińskiego słowa „procedere”. Oznacza ono „podążanie”, „kroczenie w oznaczonym kierunku”. Już w Starym Testamencie możemy znaleźć pierwsze procesje. Wyjście Narodu Wybranego z niewoli jest przedstawione...